Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stanął przed koniecznością profesjonalnej pomocy prawnej - jestem tutaj, aby pomóc Ci podjąć najlepsze decyzje.

Misją kancelarii jest wielowymiarowa pomoc klientom

Kancelaria ma na celu profesjonalne świadczenie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów.
Wewnętrzną ambicją i wizją Kancelarii jest stworzenie miejsca, gdzie relacja z klientami stanie się formą partnerstwa.
Kancelarią do której klienci będą powracać i będą ją polecać.

Celem kancelarii

jest zapewnienie klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie w zgodzie z aktualną wiedzą prawniczą oraz zasadami etyki adwokackiej, przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań. Podstawą współpracy jest budowanie dobrej relacji z klientem opartej na obustronnym zaufaniu oraz nieustanym przekonaniu, że jesteśmy po tej samej stronie barykady, a także przedstawianie złożonych kwestii prawnych w możliwie najprostszy sposób oraz wspieranie klientów na każdym etapie dążenia do osiągnięcia konkretnych celów.

W ofercie kancelarii

znajduje się świadczenie usług doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego, począwszy od pojedynczych porad prawnych, przez usługi zastępstwa procesowego (przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej), po kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw.

Kancelaria będzie oferowała pełen zakres czynności

poczynając od udzielania pojedynczych porad prawnych poprzez prowadzenie negocjacji, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentacje procesową przed sądami i organami administracyjnymi publicznej, po kompleksową usługę prawną przedsiębiorstw.

Kancelaria świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym w zakresie:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Prawa cywilnego

Sprawy z zakresu prawa karnego

Prawa karnego

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:

Prawa spadkowego

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego

Windykacji

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prawa rodzinnego i opiekuńczego

Klient będzie mógł zdecydować się na udzielenie pojedynczej porady prawnej, bądź też sporządzenie pisma procesowego (pozwu, wniosku, apelacji, zażalenia, zarzutów do opinii biegłych, wniosków dowodowych czy opinii prawnych) w przedstawionych powyżej sprawach. Możliwa jest również reprezentacja procesowa strony (powoda, pozwanego, wnioskodawcy, uczestnika) zarówno przed Sądem Rejonowym jak i Sądem Okręgowym czy Apelacyjnym.

Ponadto kancelaria oferuje pełen wachlarz obsługi prawnej przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości obejmujący obsługę korporacyjną oraz reprezentację zewnętrzną.